दैनिक प्रसारण भैरहेका कार्यक्रमहरुको समय तालिका
सि.नं. समय  आईतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार
देखी सम्म
४:५५ ५:०० बिहानी धुन बिहानी धुन बिहानी धुन बिहानी धुन बिहानी धुन बिहानी धुन बिहानी धुन
५:०० ५:३० राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु राष्ट्रियगान संगै रेडियोको सुरुवाती र धार्मीक कार्यक्रमहरु
५:३० ६:०० नेपाली खबर नेपाली खबर नेपाली खबर नेपाली खबर नेपाली खबर नेपाली खबर नेपाली खबर
६:०० ७:०० नेपाली बहस नेपाली बहस नेपाली बहस नेपाली बहस नेपाली बहस नेपाली बहस नेपाली बहस
७:०० ७:१५ समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार
७:१५ ७:३० देशभक्ति गितहरु बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा देशभक्ति गितहरु
७:३० ८:०० कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी कार्यक्रम शुभविहानी
८:०० ८:३० समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार
८:३० ९:०० लोकदोहरी गितहरु शैनिक कार्यक्रम जय स्वाभिमानको पुनः प्रसारण लोकदोहरी गितहरु लोकदोहरी गितहरु लोकदोहरी गितहरु लोकदोहरी गितहरु
१० ९:०० ९:१५ नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर
११ ९:१५ १०:०० कार्यक्रम लोक विहानी कार्यक्रम लोक विहानी कार्यक्रम लोक विहानी कार्यक्रम लोक विहानी कार्यक्रम लोक विहानी कार्यक्रम लोक विहानी लोक विहानी (दोहोरी)
१२ १०:०० १०:१० न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स
१३ १०:१० ११:०० लोकपप लोकपप लोकपप लोकपप लोकपप लोकपप रुपान्तरण
१४ ११:०० ११:१५ न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स
१५ ११:१५ १२:०० लोक गितहरु लोक गितहरु लोक गितहरु लोक गितहरु लोक गितहरु लोक गितहरु लोक गितहरु
१६ १२:०० १२:१५ नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर
१७ १२:१५ १:०० हिन्दिगित हिन्दिगित हिन्दिगित हिन्दिगित हिन्दिगित हिन्दिगित हिन्दिगित
१८ १:०० १:१५ न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स
१९ १:१५ २:०० कार्यक्रम म्युजिक मस्ती कार्यक्रम म्युजिक मस्ती कार्यक्रम म्युजिक मस्ती कार्यक्रम म्युजिक मस्ती कार्यक्रम म्युजिक मस्ती कार्यक्रम म्युजिक मस्ती ज्ञान बाटीका
२० २:०० २:२० समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार समाचार
२१ २:२० ३:०० कुमाउनी गित कुमाउनी गित कुमाउनी गित कुमाउनी गित कुमाउनी गित कुमाउनी गित कुमाउनी गित
२२ ३:०० ३:१५ नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर नेपाल खबर
२३ ३:१५ ४:०० कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम कार्यक्रम साहित्य संगम
२४ ४:०० ४:१५ न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स न्यूज हाइलाईट्स
२५ ४:१५ ५:०० गितहरु गितहरु गितहरु गितहरु गितहरु गितहरु गितहरु
२६ ५:०० ५:१५ स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार स्थानीय भाषामा समाचार
२७ ५:१५ ६:०० गितहरू जय स्वाभिमान रुपान्तरण गितहरु गितहरू गितहरु गितहरु
२८ ६:०० ६:३० प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी प्रदेश समाचार डायरी
२९ ६:३० ७:०० कृषि सवाल कृषि सवाल कृषि सवाल कृषि सवाल कृषि सवाल कृषि सवाल कृषि सवाल
३० ७:०० ७:१५ रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार रेडियो नेपालबाट समाचार
३१ ७:१५ ८:०० आजको बहस आजको बहस आजको बहस आजको बहस आजको बहस आजको बहस आजको बहस
३२ ८:०० ८:४५ कुसुमाकर कुसुमाकर कुसुमाकर कुसुमाकर कुसुमाकर कुसुमाकर कुसुमाकर
३३ ८:४५ ९:१५ दोहरी गित बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा बिबिसी नेपाली सेवा दोहरी गित
३४ ९:१५ १०:०० टुक्रिएको मन गितहरु श्रुति संवेग बुलबुल गितहरु श्रुति संवेग आधुनिक गित
३५ १०:०० १०:२० समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा समाचार समिक्षा
३६ १०:२० ११:०० सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु सदावहार गितहरु
३७ ११:०० राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त राष्ट्रियगान संगै दैनिक १८ घण्टाको प्रसारण समाप्त